"Werken aan kansen voor alle kinderen. Daarbij ondersteunt en adviseert Bureau West Brinck. Buro West Brinck is een pedagogisch en onderwijskundig adviesburo met veel ervaring, liefde voor het vak en een brede expertise in opvoeding van en onderwijs aan jonge kinderen."

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Bureau West Brinck is sinds het begin betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van voor- en vroegschoolse educatie in een groot aantal gemeenten. Buro West Brinck denkt mee over de uitvoering, kwaliteitsverbeteringen, bereik en toeleiding, en monitoring van resultaten. Buro West Brinck is ervaren in het introduceren van het concept 'actief leren'.

Ontwikkeling in beeld
Voorschoolse voorzieningen en basisscholen helpt Buro West Brinck met het opzetten en verbeteren van leerlingvolgsystemen, zodat zij de ontwikkeling van kinderen op inzichtelijke wijze kunnen volgen, en de begeleiding en zorg op een goede manier kunnen evalueren.

Deskundigheidsbevordering
Buro West Brinck biedt deskundigheidsbevordering aan professionals in educatie en zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bijvoorbeeld binnen consultatiebureau's en zorgteams.
Ouderbetrokkenheid en ouderbeleid
Buro West Brinck ondersteunt gemeenten en instellingen bij het maken en uitvoeren van ouderbeleid in het kader van VVE. Dat doen we gericht, op basis van een analyse van de ouderpopulatie. Buro West Brinck put uit hun deelname aan een landelijke ministeriŽle werkgroep voor VVE ouderbeleid, die alternatieve manieren ontwikkelt om ouders sterker te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen.

Jeugdbeleid, kind en gezin
Overheden en organisaties kunnen bij Buro West Brinck terecht voor advies bij de ontwikkeling van jeugdbeleid, opvoedingsondersteuning en Centra voor Jeugd en Gezin. Buro West Brinck onderstent bij verbetertrajecten voor CJG's en de transformatie van het jeugdbeleid.

"Wil je daadwerkelijk iets doen aan de zorg voor jonge kinderen, wil je dat alle kinderen kunnen meedoen en dat ze zonder achterstand op de basisschool verschijnen, dan is een geÔntegreerde aanpak, die een onderwijskundige en gezinsgerichte benadering in zich verenigt, een must."
Drs. Woutje Westenbrink-Waninge


image04