Buro West Brinck is breed inzetbaar. Een greep uit de mogelijkheden:

Voor-en Vroegschoolse Educatie

De uitkomsten van de nulmeeting door de onderwijsinspectie worden meestal gebruikt om te komen tot een verbeterplan. De aspecten die aan de orde kunnen komen zijn onder andere:
• Het versterken van de pedagogisch en didactische kwaliteiten van professionals
• Resultaatafspraken maken en opbrengstgericht werken
• Doelgroepbepaling, toeleiding en bereik van doelgroepkinderen vergroten
• Ontwikkelen van ouderbeleid op bestuurlijk en operationeel niveau
• Inbedding van VVE en Opvoedingsondersteuning in de bredere zorgketen

Transitie Jeugdzorg

Hierbij kan het gaan om onder andere:
• Passend onderwijs afstemmen op jeugdbeleid, hoe doe je dat?
• Ontwikkelen van een startnotitie op basis van een analyse en inventarisatie
• Begeleiden en ondersteunen van visie ontwikkeling en keuzes maken
• Uitwerking van keuzes met als resultaat een concept beleidsplan
• Samenhang creλren op het bredere sociale domein zoals onderwijs, zorg, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning

Trainen en coachen

van teams en individuele professionals op bovengenoemde werkvelden

image04